01 Φεβ

Τι είναι Domain Names

Το Domain Naming System είναι μία ιεραρχική μέθοδος ονομασίας υπολογιστών στο Internet.  Ένας DNS διατηρεί μία βάση δεδομένων από ονόματα host και IP διευθύνσεις.

Κατά συνέπεια, όταν ένα ερώτημα αποστέλλεται σε έναν DNS server, θα απαντηθεί με το όνομα του host αντί με μία αριθμητική διεύθυνση.

Αυτό το όνομα είναι αυτό που βλέπουμε στην γραμμή διευθύνσεων του browser μας.

Για παράδειγμα, αν το Domain Name domainname.gr φιλοξενείται σε έναν server με IP διεύθυνση την 100.88.23.23, τότε ο Domain Name Server θα μετατρέψει το όνομα domainname.gr σε αυτήν την IP.

Επί της ουσίας θα ήταν πολύ δύσκολο να θυμόμαστε τις IP  από τα Website που μπαίνουμε  και με αυτόν τον τρόπο μετατρέπετε το Domain Name στην IP που στεγάζεται το website

Τα καταχωρημένα Domain Names πρέπει να αναφέρουν τουλάχιστον 2 Name Servers, έναν Primary Name Server και έναν Secondary Name Server.

Ο DNS Server είναι επίσης υπεύθυνος για τη διανομή των πληροφοριών μίας Domain Name ζώνης κοινος MX, μεταφράζοντας το Domain Name σε μία IP διεύθυνση, και καθορίζοντας τον υπεύθυνο Mail Server για την διανομή των Emails.

Share this